Tworzenie postaci

Poniżej znajdziesz opis, jak krok po kroku stworzyć postać.

Tworzenie i późniejsza edycja postaci następuje pod zakładką Twoja postać - PANEL. W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto w panelu. Jeśli byłeś na wcześniejszych odsłonach Limes Mundi wystarczy zalogować się na stare konto.

W panelu uzupełnij następujące zakładki:

 • Akredytacja - zaznacz BĘDĘ GRAĆ
 • Dane gracza - pamiętaj by zostawić do siebie kontakt (telefon/mail)
 • Dane postaci

Płeć

W przypadku kobiet należy zadecydować czy grana postać będzie dziewicą czy nie (w przypadku dziewictwa należy wybrać odpowiednią cechę z listy).

Stan

Wybierz stan, z którego wywodzi się Twoja postać:
 • rycerstwo/bojarstwo
 • duchowieństwo/kapłaństwo (duchowni to chrześcijanie, kapłani to poganie)
 • stan trzeci

Pochodzenie

Wybierz skąd pochodzi Twoja postać- wystarczy nazwa królestwa albo krainy.

Wiara

Wybierz jakiego wyznania jest Twoja postać. Nie ma opcji "niewierzący". W świecie i czasach, w jakich osadzony jest Limes Mundi wiara jest motorem napędowym działań każdej postaci. Ponadto przyjmujemy zasadę, że to w co wierzy postać, istnieje naprawdę. Najczęściej występujące wyznania to:
 • Pogaństwo
 • Katolicyzm
 • Prawosławie
 • Judaizm

Stronnictwo

Wybierz jakie stronnictwo reprezentuje Twoja postać (patrz: Stronnictwa), a następnie pobierz i przeczytaj odpowiedni dodatek.

Historia postaci

Opisz tu najważniejsze wydarzenia i osoby z przeszłości Twojej postaci, które wpłynęły na to jaka jest ona teraz.

Przedmioty, monety, majątek

Możesz tutaj wypisać przedmioty z jakich fabularnie będzie korzystać Twoja postać np. miecz, pancerz, klejnot rodowy (z cechy Klejnot Rodowy), przybory cyrulika itp. Na podstawie tej listy otrzymasz przed grą karty przedmiotów. MG może ograniczyć ich ilość. Pamiętaj by przygotować przedmioty jakie tu deklarujesz na grę. O ilości przysługujących monet decyduje MG.

Osiągnięcia z poprzednich odsłon

Tutaj po grze wypisz najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia Twojej postaci. Jest to dodatkowa informacja o Twoich dokonaniach dla MG.

Cechy i restrykcje

Po uzupełnieniu danych postaci wybierz cechy i restrykcje z poniższej listy.
 • Cechy - Posiadają krótki opis tego, jaki efekt mają na Twoją postać pod kątem mechaniki i jaki jest z nią związany hak fabularny. Haki fabularne to zadania i zobowiązania, jakie ma Twoja postać względem swojej rodziny lub świata.
 • Restrykcje - Ograniczenia i negatywne cechy Twojej postaci, które utrudniają (ale i ubarwiają) Twoją rozgrywkę.

UWAGA!

Przy nazwach niektórych cech/restrykcji znajdują się gwiazdki - jedna lub dwie:
 • * - Cecha dostępna tylko za zgodą MG. Skontaktuj się ze swoim MG jeżeli chcesz nadać tę cechę swojej postaci.
 • ** - Cecha nadprzyrodzona. Dostępna tylko za zgodą MG. Skontaktuj się ze swoim MG jeżeli chcesz nadać tę cechę swojej postaci.

 • W zależności od wybranego stanu, przynajmniej jedną cechę lub restrykcję należy wybrać z listy przeznaczonej dla tego stanu. Pozostałe można wybrać spomiędzy cech i restrykcji swojego stanu oraz ogólnych.
 • Za każdą wybraną cechę MUSISZ wybrać też restrykcję.
 • Jeśli chcesz, możesz wybrać więcej restrykcji niż cech.
 • Twoja postać nie musi posiadać żadnych umiejętności.
 • Pamiętaj by cechy, restrykcje i umiejętności wynikały z historii Twojej postaci.
 • Niektóre cechy i restrykcje wymagają zgody MG - napisz do niego e-mail lub skontaktuj się przez forum.
 • Istnieje możliwość wymyślenia własnej (indywidualnej) cechy lub restrykcji. Prześlij swoją propozycję MG.